Een stukje geschiedenis

image

RIMATO vindt zijn oorsprong in 1963. Dit is het jaar dat vader Jan van der Knaap (op de foto links te zien) op één hectare start met ‘plat glas’, druivenkassen en 3000 m² warenhuis. Men noemde de eerste kassen ‘plat glas’, omdat deze kas niet op palen stond, maar alleen uit glas bestond. De kappen stonden dus gewoon op de grond.

Iedere paar jaar gingen er druivenkassen vanaf en kwam er warenhuis bij. Toen Richard (de oudste zoon van Jan) van school af kwam heeft vader Jan nog 4800 m² land erbij gekocht van de buurman. Er werd een condensor achter de ketel geplaatst, waardoor de uitbreiding verwarmd kon worden. Ook werd er overgeschakeld op substraatteelt, en de eerste procescomputer werd geplaatst. Substraatteelt is het telen in een kunstmatige bodem (bijvoorbeeld steenwol) in plaats van in de grond.

Toen Marcel (tweede zoon van Jan) klaar was met zijn opleiding gaf hij de familie te kennen dat hij niet de teelt van vader Jan (tomaten) ambieerde, maar chrysanten wilde gaan telen. Het is 1987 en vader Jan besloot om samen met Marcel die toen 20 was een nieuwe chrysantenkwekerij te starten. Richard zette de activiteiten op het ouderlijke bedrijf voort. Door de steeds professioneler wordende tuinbouw zag Marcel de bedrijven steeds groter worden. Hij heeft toen de stoute schoenen aangetrokken en is naar Richard gestapt om te kijken of er mogelijkheden waren om samen een nieuw bedrijf op te starten. Kwekerij RIMATO werd gestart in 2005. Er werd 6,7 hectare kas gebouwd wat later tuin één genoemd werd, want in 2009 werd de tweede tuin van 8 hectare bijgebouwd. Totaal is het bedrijf nu 14,7 hectare groot. Het bedrijf wordt verwarmd door middel van drie warmtekrachtkoppelingen met een totaalvermogen van 8,7 MW. Daarnaast is er nog een gasketel aanwezig om eventueel bij te stoken.