Technische informatie

image

Kwekerij RIMATO teelt trostomaten op een oppervlakte van 14,7 hectare. Tomaten groeien uiteraard het best in een voor de planten zo goed mogelijk klimaat. Hieronder leest u door middel van welke technische middelen dit klimaat bij ons gerealiseerd wordt.

Om de kas van warmte te voorzien wordt er gebruik gemaakt van drie warmtekrachtkoppelingen (WKK's) en een gasketel. De drie WKK's hebben een totaalvermogen van 8,7 MW. Met behulp van de WKK's wordt onder andere ook CO2 opgewekt, wat gebruikt wordt in de kas voor een goede groei van de tomatenplanten. Als de WKK's uit staan kan er ook CO2 in de kas worden toegediend door middel van onze OCAP aansluiting. Doordat OCAP CO2 afvangt bij de industrie en vervolgens transporteert naar ons bedrijf via een OCAP leiding, leveren wij een wezenlijke bijdrage aan het verminderen van het klimaatprobleem. Het zogenaamde broeikaseffect wordt namelijk onder andere veroorzaakt door de vele CO2 uitstoot. Bij ons in de kas wordt deze CO2 nuttig gebruikt. Door de bovengenoemde voorzieningen zijn wij zeer flexibel en hebben we altijd warmte en CO2 tot onze beschikking om een optimaal klimaat voor onze tomaten te kunnen realiseren.